Perspektiv & Nytt/«Seniorministeren» som Norge trenger

«Seniorministeren» som Norge trenger

Jan-Aage Torp
27. Oktober 2017
«Seniorministeren» som Norge trengerCARL I. HAGEN: - Eldrebølgen må møtes med rett analyse og tiltak i tide. Foto: NTB/Scanpix

Carl I. Hagen er mannen som bygget Frp til et 15 prosents parti og flyttet stemmer fra den sosialistiske blokken til den ikke-sosialistiske, og gjorde både Bondevikregjeringen og Solbergregjeringene mulig. Han kan fortsatt tenke seg en plass i Nobelkomiteen. Men fremfor alt brenner han for å hindre utvanningen av minstepensjonen.

- Så lenge det er vekst i økonomien, SÅ ØKER SKATTER OG AVGIFTSINNTEKTENE. De unge har aldri kommet til mer duk og dekket bord enn i dag. Det er ingen grunn til å la pensjonistene få mindre lønnsutvikling enn andre, mener den tidligere partiformannen.

- Du fylte 70 år i vår og du ser jo så godt ut. Antagelig så godt ut at fru Eli er skremt for at du ikke skal roe deg…?

- Ja, det er helt riktig. Hun vil gjerne at jeg skal være mer pensjonist og mer i Spania, hvor vi har en leilighet. Og litt mer på Lesjaverk, hvor vi har overtatt et familiested fra hennes familie, og har pusset opp, rehabilitert og brukt mange hundre timer som snekker, litt elektriker og litt rørlegger - som jeg har lov til å gjøre. Jeg har profesjonelle folk på det jeg ikke kan gjøre. Så vi har gjort veldig mye og der kan jeg gjerne være litt mer.

- Men, 73 år: Da pensjonsalderen ble satt til 67 år, var vel forventet levealder så vidt over 70?

- Jeg tror det var 74. Slik at når man da sa pensjonsalder 70, eller 67 som du sier, så var det ikke så mange år med pensjonsbetaling. Men nå lever vi til vi er 83-84 gjennomsnittlig, så det er klart at kostnaden er blitt mye større. Det er derfor man har sett på å øke aldersgrensene, for å beholde folk i jobb. Jeg var veldig glad for det. Jeg for har alltid kjempet for at du ikke skal ha oppsigelsesgrunn på alder alene. Det hadde du på 70. Altså, en arbeidsgiver kunne si opp en person utelukkende begrunnet med 70 år. Den er blitt øket til 72 under Robert Eriksson, tidligere sosialministern fra Frp.

- Målet er å øke til 75. Jeg vil ha den helt bort, slik at også de som har lyst til å jobbe videre, skal gjøre det. Noen gjør det.

- Jeg pleier å bruke et eksempel på en som nå er flere og nitti år, og som er på kontoret hver dag. Han jobber ikke fordi han trenger å tjene penger, men fordi det er livet, og der koser han seg. Han heter Olav Thon. Også andre gjør dette, så de som har lyst til å jobbe videre, skal gjøre det, hvis de er kvalifisert til å ha jobbene.

- Lewi Pethrus. dro til California og skulle nyte sitt otium. Men så opplevde han Herrens tiltale, så han dro tilbake til Sverige. Han utrettet fra han var 70 til 90 år langt mer enn han utrettet fra 25 til 70. Hva tenker du om det?

- Jeg synes det høres veldig, veldig hyggelig ut. Det er ikke det vanlige. Det vanlige er at folk slutter, og at de kan ha det bra. Vi mennesker er forskjellige. Vi er unike. Det er det vi i Fremskrittspartiet respekterer.

Tøys om mindre til barna

«Seniorministeren» som Norge trengerJeg pleier å bruke et eksempel på en som nå er flere og nitti år, og som er på kontoret hver dag. Han jobber ikke fordi han trenger å tjene penger, men fordi det er livet, og der koser han seg. Han heter Olav Thon. Også andre gjør dette, så de som har lyst til å jobbe videre, skal gjøre det, hvis de er kvalifisert til å ha jobbene. CARL I. HAGEN

- Det er en del som sier at pensjonistene bruker opp sparepengene til barna og barnebarna. Men det er ingen annen generasjon enn den jeg tilhører, som har etterlatt et fond på nå 8000 milliarder kroner. Ungdommene idag begynner sine liv med en enorm velstand økonomisk, og trygghet.

- Så kutter man bort regulering av pensjoner! Jeg synes det er et tjuveri! I årevis lovet man i Stortinget at pensjoner skulle vokse i takt med lønnsutviklingen. Det ble vedtatt som et av våre forslag i 2003. Nå sier de at det øker i takt med lønnsutviklingen, minus 0,75 prosent. Det betyr at pensjonene synker i en 10-års periode med nærmere 10 prosent i forhold til lønnsutviklingen. Det er en av mine kjepphester å få fjernet de 0,75 prosent, sier Hagen

Andelen innbyggere over 67 år vil mer enn dobles innen 2060, fra 0,6 millioner til 2,5 millioner. Andelen innbyggere over 80 år ventes å tredobles. Dette er en stor utfordring?

- Det er en veldig, veldig stor utfordring. Det er derfor vi også må få en omtrent full stopp i den fremmedkulturelle muslimske innvandringen. For i de gruppene er det veldig mange som lever på offentlige ytelser. De jobber i noen år, så blir de uføretrygdet, har jeg lest i en rapport. Så kostnaden i innvandringen er enorm på lengre sikt. Derfor må vi få den stoppet, slik at vi ikke får den veksten i innvandringen. Men vi har råd til å opprettholde pensjonsutbetalingene. Så får vi se på andre ting vi kan gjøre for å rasjonalisere. Nå har vi en digitalisering på gang, og det er en god del ting som kan kuttes i statsbudsjettet etter min oppfatning. Det må man konsentrere seg om.

-Så lenge det er vekst i økonomien, så øker skatter og avgiftsinntektene. Noen sier at Siv Jensen har brukt for mye oljepenger, men Oljefondet har vokst fra 5500 millioner til nærmere 8000 i denne fireårsperioden! Det har jo ikke gått ned. Det har gått dramatisk opp. Og skatteinntektene fra moms og inntektskatt har også økt ganske dramatisk, selv med reduksjon i skattesatsene og økte bunnfradrag.

Nå snakker jeg med en mann som er sprudlende begeistret og vil gå på ting. Men som du selv sa, det er mange som ikke makter det....

- Ja, for det første så må det ikke bare være det at de ikke orker. Det er ikke godt nok. Det må være en eller annen sykdom eller et eller annet som er medisinsk. En femtiåring kan ikke si: «Nei, jeg orker ikke lenger. Nå har jeg lyst å få pensjon og spille golf.» Nei, sorry, vi må ha en skikkelig kontroll med det. Vi har vel nå over 330.000 uføre. Det er dobbelt så mange som man har i Sverige og Danmark, mener jeg, i forhold til innbyggertallet. Det er ikke fordi vi er sykere, men vi har kanskje misbrukt uføreordningen. Arbeiderpartiet uføretrygdet folk som var arbeidsledige for å skjule hvor stor arbeidsledigheten egentlig var. Det var under Gro.

Omorganisert NAV

- Jeg vil ha et skikkelig trygt sikkerhetsnett i et utbygget og litt omorganisert NAV-system som også overtar finansieringsansvaret for alle eldre, omsorgstjenester, rusomsorgstjenester og funksjonshemmedes tjenester, slik at det ikke spiller noen rolle hvor i landet du bor. Idag er dette et kommunalt finansielt ansvar, og da varierer det om folk flytter på seg ettersom det er gode eller dårlige velferdsordninger i kommunene. Tenk om sykepenger også var et kommunalt ansvar, eller pensjon, eller stønad ved fødsel. Hvis det altså varierte fra kommune til kommune, da ville det vært kaos, sånn som det er i eldreomsorgen og sånn som det er delvis i rusomsorgen, og i hjelp til funksjonshemmede.

- Derfor vil jeg flytte de menneskene som jobber med dette i kommunene over i NAV-systemet, og innføre en folketrygdfinansiering, slik at når noen trenger et tiltak, så kommer pengene automatisk. Akkurat som om hvis noen blir erklært ufør, så kommer pengene automatisk. Ingen sier at kassa er tom og du må ha balanse i budsjettet, sånn som man gjør i den enkelte kommune når det gjelder noen tjenester. Da sier de: «Nei, vi har ikke råd.» Og så strammer de inn på kriteriene for å få eventuelt sykehjem eller hjemmehjelp eller sykepleier.

«Seniorministeren» som Norge trengerSå kutter man av regulering av pensjoner! Jeg synes det er et tjuveri! I årevis lovet man i Stortinget at pensjoner skulle vokse i takt med lønnsutviklingen. CARL I. HAGEN

- Det burde vært et folketrygdansvar og et regelstyrt system. I statsbudsjettet kalles det «overslagsbevilgning». Den type regelstyrte bevilgninger, overslagsbevilgninger, vil jeg ha på alle de områder du nå snakker om. Slik at de som er svakerestilt, de som er eldre, de som trenger hjelp, de som trenger rusomsorgstiltak, der skal finansieringen komme til de fornuftige tiltakene når behovet er stadfestet.

Du har aldri vært i regjering. Du ble aldri statsminister. Ville du vært åpen for å ha en regjeringstaburett, eller orker du ikke det?

- Det måtte jeg tenke veldig nøye igjennom, og også hvilken taburett det var. Vi har heldigvis fått en integrerings- og innvandringsminister, Sylvi Listhaug, som jeg synes gjør en kjempejobb. Hun har ertet på seg alle venstrevridde kommentatorer og journalister som finnes i Norge og Sverige nå, noe som er veldig avslørende, synes jeg. Det er hun som har rett.

Seniorminister

- Kanskje vi hadde trengt en seniorminister som kunne ivareta alle de tingene som skjer ved at vi får en aldrende befolkning, som ikke må bli ofret på «de yngres alter», men at de blir belønnet med gode tjenester etter at de selv har etterlatt seg et oljefond på omtrent 8000 milliarder kroner og gitt enorme muligheter til ungdommen?

Ville du vært åpen for en plass i Nobelkomiteen?»

Carl I. Hagen svarer uten å nøle: - Ja, selvsagt. Hvis jeg har helsa, og hodet er noenlunde i orden!

(Du kan se hele TV-intervjuet med det politiske geni som endret Norge – og Norges eldrepolitiker nummer en, på «IDAG fra hovedstaden»)

Powered by Cornerstone