Perspektiv & Nytt/Leder av Israels Venner på Stortinget, Jørund Rytman, takker av: Vil ha direktefly mellom Oslo og Tel Aviv

Leder av Israels Venner på Stortinget, Jørund Rytman, takker av: Vil ha direktefly mellom Oslo og Tel Aviv

Jan-Aage Torp
20. September 2017

INTERVJUET: Jørund Rytman er så vidt fylt 40, men har alt sittet 12 år på Stortinget for Frp. Han takker av fra Stortinget og som leder i Israels Venner på Tinget, og mener det er uforståelig at media er så negative til Israel.

Leder av Israels Venner på Stortinget, Jørund Rytman, takker av: Vil ha direktefly mellom Oslo og Tel AvivDet er noen som spør om flyavganger er en oppgave for Israels Venner på Stortinget. Jeg tror det er veldig viktig. Oslo er én av få storbyer i Europa som ikke har direkte flyrute til Tel Aviv. JØRUND RYTMAN

– Da jeg ble valgt inn på Stortinget, var Carl I. Hagen her også. Det var interessant å oppleve ham «live». Jeg kunne få spørre om ting. Carl og Eli, ja, jeg hadde faktisk ikke forventet at den omsorgen skulle komme fra dem. Hvis du hadde gjort noe dumt, så var rådet: «Nei, ikke tenk på det. Se fremover. Da har du 50 ganger du kan gjøre noe bra.»

Jørund Rytman er valgt fra Buskerud, som også har stortingsprofiler som Martin Kolberg. Rytman har gjort seg bemerket som leder av Israels Venner på Stortinget. Han jobber for direktefly fra Oslo til Tel Aviv, noe om vil bety mye for utvikling og handel og samarbeid med Israel – og glede Israels mange norske venner. Rytman elsker utenrikspolitikk. Cybersikkerhet er et sårbart område for Norge, mener han. En annen stor sak for ham er å legge til rette for gründere.

– Du er jo bare 40, så du er ikke ferdig med livet akkurat?

– Nei, jeg håper jeg har mye igjen. Jeg har vært veldig heldig som har kunnet jobbe fulltid med politikk i så ung alder. Både på Stortinget, og i fylkesting. Jeg har vært i lokalpolitikken i Drammen også, og ikke minst i Fremskrittspartiets Ungdom der jeg var nestleder. Det har vært en stor del av livet mitt.

– Jeg har opplevd mye. Men jeg føler jeg har mye å gi, og jeg ser at det er mye spennende man kan gjøre.

– Du har vært medlem av utenriks- og forsvarskomiteen. Er det tilfeldigheter som har gjort at du havnet i en så prestisjefylt komite?

FRP: Jørund Rytman er leder for Israels venner på Stortinget. Nå trer han av som representant.

– Det er nok litt det. Jeg har vært i finanskomiteen og så næringskomiteen og jobbet med gründerpolitikk, entreprenørskap og innovasjon. Det har vært kjempespennende. Jeg har stortrivdes med å være gründerpolitisk talsmann i Frp.

Arvet Per Sandberg

– Per Sandberg ble utnevnt til fiskeriminister, og han satt i utenrikskomiteen. Da kom partiet til meg. Jeg måtte tenke litt på det, jeg var litt tvilende. Selv om det er en ære å være i utenriks- og forsvarskomiteen, det er jo der nesten alle parlamentariske ledere sitter, og det er en av de gjeveste rangmessig, uten tvil. Men jeg fikk høre at grunnen til at de spurte meg, var fordi jeg har meninger om utenrikspolitikk.

– Du har et tydelige engasjement for Israel. Hvorfor?

– Det har nok sikkert hatt en del å si at jeg har en bakgrunn fra adventistsamfunnet. Og jeg ble lettere skremt da jeg ble valgt inn på Stortinget over hvordan norske media, med noen unntak, gir et feil bilde av konflikten i Midtøsten. Det var egentlig det som ga meg et lite «wake-up call». Jeg meldte meg inn i Israels Venner på Stortinget. Jeg er leder der nå og det har jeg vært i to år. I forrige stortingsperiode var jeg det også i to år.

– Hva gjør Israels Venner på Stortinget?

Leder av Israels Venner på Stortinget, Jørund Rytman, takker av: Vil ha direktefly mellom Oslo og Tel AvivIsraels Venner på Stortinget har også bidratt til at man har fått mer samarbeid mellom Norge og Israel. Ikke minst sammen med KrF har vi korrigert regjeringen i riktig retning på forskjellige områder. JØRUND RYTMAN

– Like før sommerferien hadde vi et arbeidsmøte som jeg tok initiativet til, sammen med norsk-israelsk handelskammer, om hva som skal til for å få en direkte flyrute mellom Oslo og Tel Aviv, hvor vi hadde SAS med på møtet. Norwegian var invitert, men de kunne ikke. Men de er med i loopen.

– Det er mange som spør om flyavganger er en oppgave for Israels Venner på Stortinget. Kanskje ikke, men jeg tok initiativ til det. Jeg tror det er veldig viktig. Oslo er én av få storbyer i Europa som ikke har direkte flyrute til Tel Aviv.

– Jeg husker veldig godt den første gangen jeg dro til Israel og vennene mine sa: «Hæ, tørr du det da? Der er det jo bare krig og elendighet». Det er fordi man bare har lest norsk medias fremstilling, om at det bare er terrorangrep, og israelere er noen fæle folk. Men når du er der, så er det et veldig vestlig orientert samfunn, og man får en aha-opplevelse. Det tror jeg alle gjør som drar dit.

– Israels Venner på Stortinget har også bidratt til at man har fått mer samarbeid mellom Norge og Israel. Ikke minst sammen med KrF så har vi korrigert regjeringen i riktig retning på forskjellige områder.

– I motsetning til mange andre parlamenter i Europa og verden, hvor slike venneforreninger som eksempelvis Israels venner er satt i en ramme og de har egne ansatte, så går det mye på tilfeldigheter her til lands, hvordan stortingsrepresentanter selv organiserer dette.

– Er det realistisk at det blir en rute fra Oslo til Tel Aviv da?

– Det er nok fullt mulig. Det er ruter fra Stockholm og København, men det er forskjellige grunner til at det ikke har vært i orden hittil, har jeg fått forklart. Et av håpene våre er at det blir mer handel mellom Norge og Israel, og vanlige passasjerfly kan også bety eksport og import. Håpet er at det kanskje gjør at det blir mer økonomi i det. Så er det også en mulighet for at både SAS, og for så vidt også Norwegian, kan få Oslo som en «hub» over til USA fra Israel.

– Er andre partier enn KrF og Frp også representert blant Israels Venner?

– Ja, det er i hvert fall en håndfull fra Høyre og tre fra Arbeiderpartiet.

– Er handel mellom Norge og Israel noe som opptar deg?

– Ja, jeg har vært styremedlem i handelskammeret i 3-4 år. Det har vært nyttig å kombinere det vervet med Israels Venner på Stortinget. Det har vært mye vinn-vinn og jeg har også i større grad inkludert norsk-israelsk handelskammer på møtene her på Stortinget.

Gammeldags Israelboikott

– Hvordan reagerer du som politiker på boikott av israelske varer i Norge?

– Jeg kunne sagt mye om det, men jeg bare sukker over det. Handelsboikott er en gammeldags måte å tenke på. Ihvertfall for meg som er veldig for frihandelsavtaler endog med regimer man ikke liker. Jeg tror på at handel mellom to land kommer folket til gode.

– Kommer du til å være engasjert av Israel-saken etter at du nå er ferdig på Stortinget også?

– Jeg har i hvert fall et halvt år igjen av vervet mitt som styremedlem i Norsk-israelsk handelskammer. Så får vi se. Engasjementet kommer uansett til å være der resten av livet.

– Skal Jerusalem være splittet i to, med en østlig del som styres av den såkalt palestinske siden og den andre av den israelske siden, eller hvordan tenker du deg det?

– Etter å ha forsøkt å sette meg inn i konflikten blir det bare mer og mer komplekst. Så min holdning er at dette må partene finne ut av selv. Det kan i hvert fall ikke bli to stater hvis ikke det er en fredsavtale, og det må det to parter til for å få på plass.

– Men så lenge Israel ønsker å ha Jerusalem som sin hovedstad, så mener jeg at det burde medføre at Norge burde ha ambassaden der. Donald Trump har også uttrykt noe om det, men vi får se om han får med seg sine egne på det.

– Bør Israel anerkjenne en såkalt palestinsk stat?

– Ja, jeg har forstått det som at de fleste i Israel ønsker det, men jeg skjønner godt at de ikke kan gjøre det før de har en fredsavtale. De må forsikre seg om at palestina-arabisk ikke får lov til å bygge noen væpnede styrker. Jeg er optimistisk av natur, men det ser foreløpig mørkt ut. Jeg ser ikke noen løsning med det nåværende regimet på palestinaarabisk side, så jeg håper at de selv finner at her må det bli en endring. Det må komme innenfra, tenker jeg. Det er ikke noe tvil om at israelerne ønsker fred aller mest på jorden, i motsetning til det enkelte medier fremstiller det som i Norge. De fremstiller det som at det er Israel som bare angriper og er ondskapsfull. Jeg kunne holdt et langt foredrag om det.

Leder av Israels Venner på Stortinget, Jørund Rytman, takker av: Vil ha direktefly mellom Oslo og Tel AvivI finanskomiteen var jeg ofte i kontakt med personer som hadde opplevd maktbruk fra saksbehandlere i skatteetaten. Sivilombudsmannen må brukes når det går galt. Han gjør en bra jobb. JØRUND RYTMAN

– Interessant med ditt Israelengasjement, for Israel er gründerlandet fremfor noen?

– Israel er blant de fremste i verden på entreprenørskap og innovasjon, som jeg for så vidt også har satt fokus på i Israels venner.

– Det er tidkrevende å være stortingsrepresentant, men å være minister for Frp- og Høyreregjeringen, det sliter på alt, så det må være noe man er lidenskapelig opptatt av.

Stor stat er problermet

– I finanskomiteen var jeg ofte i kontakt med personer som hadde opplevd maktbruk fra saksbehandlere i skatteetaten, eller kemneren. Folk som ble urettmessig behandlet. Mange har lite ressurser til å engasjere en advokat og finne ut hva som er deres rettighetene. Det er nok dessverre gjennomgående, fordi at det offentlige er stort i Norge. Det er en stor stat. Sivilombudsmannen må brukes når det går galt. Han gjør en veldig bra jobb, synes jeg.

– Ser du for deg at du kommer tilbake som stortingsrepresentant i fremtiden?

– Det er vanskelig å si. Man er vel halvveis i livet, er man ikke det da, når man er førti? I og med at jeg har vært en politisk person hele livet, så ser jeg vanskelig for meg å ikke drive med politikk.

– Samtidig så er kanskje nå den riktige tid å legge det bak seg? Selvfølgelig er det flere som har spurt meg om: «Når tar du comeback? Vil du engasjere deg i lokalpolitikken eller fylkespolitikken?»

– Nå så skal jeg i hvert fall fokusere på familien og vente til mine barn har blitt eldre.

– Er du spent på fremtiden?

– Ja, så klart. Hadde man bare tenkt på seg selv, så hadde jeg startet eget firma. Men jeg vet fordi jeg har vært styremedlem av gründerforeningen og har jobbet med gründerpolitikk, at det er mye som kan gå galt hvis man starter for seg selv.

– Jeg har allerede sagt ja til å sitte i noen styreverv. Foreløpig har jeg is i magen og har tro på at det er bruk for meg noe sted. Om ikke daglig, så har jeg flere ganger ukentlig fått uformelle spørsmål om jeg kunne tenkte meg det eller det. Det er utrolig mye spennende man kan gjøre, som både er lærerikt og innholdsrikt, hvor man kan hjelpe både personer og bedrifter. Og folket, avslutter Jørund Rytman.

Norge Idag - 22. september 2017
Powered by Cornerstone