Spesialintervju/Nystarter Bok & Media i Oslo

Nystarter Bok & Media i Oslo

HAUGIANERNES SISTE BYGNING PULSERER IGJEN I HOVEDSTADEN
Jan-Aage Torp
09. Juni 2017

 

Nystarter Bok & Media i Oslo Nystarter Bok & Media i OsloGRÜNDER: Hans Petter Foss, som grunnla Bok & Media-kjeden, har nå startet opp ny butikk i Oslo under samme navn.

På 1880-tallet ble Lutherstiftelsens bokhandel eid av Norges rikeste menn, og de fattige investerte sine penger så «bibelbudene» kunne spre Ordet over hele landet i en tid av åndelig nød og tomme kirker. I dag vil gründeren Hans Petter Foss tenne denne brannen igjen.

 

Hans Petter Foss kjøpte opp konkursboet Lutherstiftelsens bokhandel i 1984 og utviklet det til en kjede med 19 butikker i hele Norge under navnet Bok & Media. Han gikk av med pensjon i 2011, men i 2016 gikk kjeden konkurs under navnet «Vivo». Da trådte han til igjen. Gründeren Hans Petter Foss (71) har restartet Bok & Media i Oslo for å ta vare på den kristne litteraturen - i haugiansk ånd. Butikken ligger midt imellom VG-huset og Stortinget.

PANTSATT HUSET

– Nå har jeg lånt meg til langt over pipa og pantsatt huset for å klare dette, smiler Hans Petter Foss som er arbeidende styreleder, og har kjøpt opp butikken sammen med en gruppe investorer.

– For meg har dette vært en misjonsvirksomhet siden 1984.

– Hva er strategien for å drive en butikk som gikk konkurs i fjor?

– Vi skal legge all vår kraft inn i å drive én butikk, ikke 19. Jeg tror det er noe av nøkkelen. Kjedens størrelse og administrasjonskostnader var en belastning for butikken. Hvis disse krymper tror jeg det er stor mulighet for at butikken skal kunne greie seg, svarer Hans Petter Foss.

OPPRINNELIG STARTET AV HAUGIANERNE

– Denne butikken ble startet av haugianerne i 1868, under navnet Lutherstiftelsens bokhandel, for å spre litteratur til alle de kristne foreninger som hadde dukket opp rundt i landet. Siden 1890-tallet har den ligget der den er i dag i Akers- gata 47. Det er denne tradisjonen jeg mener er så viktig å bevare.

– Målet med Lutherstiftelsen var å utgi og distribuere skrifter og traktater til alle husmenighetene og de små foreningene rundt omkring i Norge. Det ble en enorm suksess. I de første årene solgte man flere hundre tusen traktater og skrifter. Norge var jo helt nede for telling. Det var ikke folk i kirkene. Prestene hadde «et ytre kall» men ikke «et indre kall». Og da kom haugianerne, forteller Foss.

– I 1868 var det to kirker i Oslo. Det var Slottskirken på Akershus slott og så var det Domkirken. I Aker, som var nabobygda, var det også to kirker. Det var Gamle Aker Kirke og så var det en kirke til. Deres største inntekt fikk de rett og slett ved å leie ut stoler, og dette førte til det vi kalte «nødsprinsippet» ved legfolket, ved hau- gianerbevegelsen. De ville at man skulle komme ut med ordet, med Bibelen, slik at legfolket selv kunne ta del.

75 BIBELBUD

– Det er her Lutherstiftelsen startet med en brann for litteraturen. De sendte bibelbud ut til hele Norge. I begynnelsen måtte de ha godkjennelse fra prestene som de skulle komme til, men etter hvert fikk de så stor tillit at de fikk lov til å dra rundt for å forkynne Ordet. På et tidspunkt på 1880-tallet var det opp til 75 bibelbud som dro rundt i hele Norge. De hadde med seg bøker og forkynte Guds Ord. Det var en tid hvor prestene talte slik at en del av de som hørte på faktisk lurte på hvilken kirke de tilhørte, om dette var en fremmed religion eller hva det var.

 

Nystarter Bok & Media i OsloBOK & MEDIA: Den kristne bokhandelen «Bok og media» starter nå på nytt i Oslo.

400 AKSJONÆRER

– Denne stiftelsen ble så stor at man i 1888, altså 20 år etterpå, måtte lage et aksjeselskap som sto for den største delen av virksomheten som var bokhandlere og forlagsvirksomhet.

– Det morsomme er at aksjeeierne - det var rundt 400 aksjeeiere den gangen - var mennesker som ikke hadde så mye penger, og det var pastorer som fikk grupper av mennesker til å gå sammen om å kjøpe én aksje hver. Én aksje den gangen kostet 100 kroner. I dag ville det ha tilsvart ca. 10.000 kroner, og da tenker jeg på hvor rikt dette landet er blitt, og hvor fattige vi er i ferd med å bli. I dag er 10.000 for mange mennesker noe de kan makte å kjøpe en aksje for, mens den gangen krevde dette en brann for å få kristen litteratur ut.

NORGES RIKESTE

– Det var ikke mulig å få folk til å sitte i Lutherstiftelsens styre den gangen fordi de som var der, sto økonomisk ansvarlige for det stiftelsen gjorde og solgte av bøker. Derfor laget man dette aksjeselskapet, og hvem var det som kjøpte aksjer? Det var Baron Herman og Harald Wedel-Jarlsberg. Svend Foyn var den største aksjeeieren her med 150 aksjer. Han var bedehusmann og Norges rikeste mann. Det var også Løvenskjolder som var med. Det var Norges-historiens rikeste mennesker som eide denne bokhandelen. Jeg skulle ønske at de rike menneskene i Norge kan tenke samme tanke en gang til. For vi har et oppdrag, og det er å bringe den kristne litteraturen ut til dette landet.

LUKTE BØKER

– Personlig mener jeg at uten bøker så dør troen, og da dør vi. Gud skapte mennesket i sitt bilde. Mennesket er det eneste levende vesen som kan lese en side, et skrift, reflektere over det og formulere det for andre mennesker, enten skriftlig eller muntlig. Altså er vi helt særegne i hele Guds skaperverk. Derfor mener jeg at bøkene er livsviktige for oss mennesker for å få refleksjonen inn i hjertene våre. Det er noe med lukten i bokhandelen som ikke kan erstattes av noe, mener Foss.

– Jeg vil tippe at i dag er det 10 kristelige bokhandler igjen i Norge, to eller tre har oppstått etter konkursen til kjeden Vivo. Det er ingen kristelig bokhandel fra Trondheim og nordover. Det er tragisk. Vi har sett oss nødt til å skape en ny, moderne nettbokhandel - http://bm.no/ - for å være en bokhandel for hele landet. Der finner du så å si hele varelageret vårt tilgjengelig fra din egen stue. Sånn sett håper vi at vi kan stoppe savnet etter kristen bokhandeldrift.

– Hvordan er det med kristen forleggervirksomhet i dag?

– Heldigvis er det fortsatt en del kristne forlag. Men jeg kan bare registrere at i løpet av de 10 siste årene er antall titler gått ned med ca. 50 prosent. Det kan være at vi utga for mye tidligere og at forlagene har vært for offensive, men det kan også bet\ at folk leser mindre, dessverre.

 

Nystarter Bok & Media i OsloGud skapte men- nesket i sitt bilde. Mennesket er det eneste levende vesen som kan lese en side, et skrift, reflektere over det og formulere det for andre mennesker, enten skriftlig eller muntlig. HANS PETTER FOSS

– Hvordan forholder du deg til digitale bokutgivelser?

 

– Vi er åpne for det, men våre forlagsvenner har tapt masse penger på dette. Det er veldig få kristne som leser kristne e-bøker. Hermon er vel kanskje den som har kjørt hardest på det. Altså, jeg har ikke noe imot andre plattformer enn bok. Men boken er uovertruffen. Boken, den vil ikke forsvinne. Det sa jeg også for fem år siden og det har skjedd. I dag betyr e-bøker ca. to prosent av det totale salget i Norge og da tenker jeg generelt i all bokhandel. Men i utlandet hvor du har større engelskspråklige miljøer, er e-boken noe større.

BIBELOVERSETTELSER

– Det finnes flere bibeloversettelser på norsk i dag. Kan man kjøpe alle disse oversettelsene her?

– Ja, her selger vi alle bibelutgivelser som har kommet i Norge. Jeg har faktisk alle selv, og jeg var i første omgang svært sterk motstander av det, for jeg tenkte at Bibelen var et slags enhetsvåpen. Men etter å ha sett at det er kommet forskjellige utgaver som har litt forskjellig nyansering på en del ting, så tenker jeg at det også kan være til berikelse hvis man virkelig studerer Bibelen.

– Vi har også selvfølgelig bibler på alle språk. Vi har fått mange mye nasjoner inn her, og for oss er det viktig at vi kan ha bibler på alle de aktuelle språkene. 

– Hva er de norske bøkene du personlig har erfart mest velsignelse av?

– Bibelen ligger på førsteplass. Den er ikke norsk, men den er i hvert fall blitt fornorsket. Den er rett og slett fasiten, grunnboken i troen vår og i kirken vår. Og når den mister sin autoritet, da mister vi lyset. Så enkelt og vanskelig er det. Så Bibelen er bare hovedboken, men ellers så har jeg vel ingen spesiell favorittbok. Det kommer stadig nye bøker, og jeg er veldig på jakt etter nye bøker.

GUD SOM SKAPER

– Selv har jeg brukt de siste 15 årene nå på å dukke ned i Det gamle testamentet, særlig de første kapitler av Bibelen. For meg er det viktig å fortsatt bevare troen på Gud Fader, Den Allmektige, himmelens og jordens skaper. Og derfor har jeg vært veldig opptatt av skapelseshistorien. Er den virkelig sann? Går det an å forklare skapelsen både vitenskapelig og historisk og på alle måter? Jeg må si at skapelsesberetningen er genial. Det er ikke én strofe som er skrevet i skapelsesberetningen som er satt inn der av tilfeldigheter.

–  Jeg prøver å samle en del av mine refleksjoner rundt disse sakene i ni forestillinger i løpet av 2017, hvor jeg spør: «Er det virkelig mulig at dette er riktig?» Jeg er legmann, og jeg sier ikke at jeg bestandig har rett, men for meg har det vært viktig å granske Bibelen og forskjellige typer vitenskaper, og prøve å sette dette sammen til et bilde. For meg er Bibelen blitt enda sannere og større. Jeg tror jeg skjønner de lange linjene i Bibelen m\e bedre nå enn da jeg var yngre, tror bokhandleren.

KUNST

– Jeg har merket meg at Bok & Media har alltid lagt vekt på musikk og kunst?

– Jeg er ordblind og har ønsket å uttrykke troen også igjennom andre ting enn litteratur. Når jeg leser en bok, bruker jeg dobbelt så lang tid som kona mi, Kari, gjør. For meg har også kunst et uttrykk som gjør at du kan finne tro. Det å se på et maleri eller en utstilling eller visualisere troen på et eller annet vis, er fint. Jeg er veldig glad for at jeg har fått lov til å være med på dette fordi det har gitt meg mye større dybde i troen min, sier Hans Petter Foss som liker både opera, klassisk musikk, jazz, rock, og lovsang.

HOVEDSTADEN

–  Hva er ditt forhold til hovedstaden?

– Jeg har vært i Oslo siden jeg var 15 år, fordi far var prest. Her fikk jeg luft under vingene. Jeg kom inn i et veldig positivt ungdomsarbeid i Manglerud menighet, og det bygget meg som både leder og som menneske. Og troen ble sterk. Det tidspunktet i livet hvor et menneske er mest sårbar, det er når du er barn og tenåring. Da formes mye av livet. Alle mennesker har et enormt behov for å bli sett. Ikke nødvendigvis «sett på», men «sett». Du ser hvordan barna roper etter oppmerksomhet. Jeg ble sett da jeg kom til Oslo, og det gjorde at mitt liv tok form etter den ungdomslederen som jeg hadde, og som var med og formet livet mitt.

GLAD I KIRKEN, MEN MENIGHETSLØS

– Jeg er medlem i Den norske kirke. Jeg har aldri meldt meg inn. Mine foreldre døpte meg i Den norske Kirke og jeg har ikke tenkt å melde meg ut, men jeg er ikke aktiv. Jeg har sittet 16 år som menighetsrådsformann og er veldig glad i kirken, og tror at den når langt ut. Likevel er jeg veldig misfornøyd med den måten man kommuniserer troen på nå. Det er veldig vanskelig for meg. Så jeg tilhører den største menigheten i Norge: De menighetsløse. Det er veldig mange av oss som sitter på hver vår lille tue, og ikke har kontakt med noen menighet, men er dypt kristne.

– Du snakker ikke akkurat som en vanlig forretningsmann?

– Jeg er en formidler. Jeg er jo en som har sett lyset og har vært i lyset, og jeg tror jeg må ha opplevd en åndsdåp på et eller annet vis hvor jeg ble tent i brann for evangeliet. Du kan jo ikke skjule det å bli evangelist. Da snakker du egentlig bare om Jesus, og så blir Jesus det viktigste i livet.

KATAKOMBEN

– Du har gjennom årene her i Bok & Media hatt noe som blir kalt for «Katakomben» og jeg merker meg at lokalene fins her fortsatt. Er det noe du tenker på å ta i bruk igjen?

– Ja, snart har vi vårt første seminar etter konkursen i vårt nyoppussede forum-auditorium i regi av Kristen Koalisjon Norge, og fremover vil vi ha en rekke arrangementer.

– I 1992 lagde jeg en julekrybbe i full størrelse i Katakomben. Den har jeg fått tilbake igjen. Jeg laget også før en stor bibelutstilling som jeg kalte «Veien». Den er dessverre borte. Men Katakomben vil utvikles igjen, avslutter Hans Petter Foss.

Intervjuet med Hans Petter Foss ble gjort i TV-magasinet «IDAG fra hovedstaden», idagfrahovedstaden.tv.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone