Spesialintervju/Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vil bekjempe moderne slaveri

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vil bekjempe moderne slaveri

Jan-Aage Torp
25. Juli 2017

– William Wilberforce er mitt store forbilde. Han ble valgt inn i det britiske parlamentet for over 200 år siden, da han var i begynnelsen av 20-årene. Det var jo en perfekt alder, og noe av det samme fikk jeg lov til å oppleve. Wilberforce ble kristen, og det var det kristne menneskesynet som inspirerte han. Det gjorde at han sto opp mot slaveriet. Men i dag er det tre ganger så mange slaver, som den gang. Ca ti millioner slaver ble frakta over Atlanteren, men ca. 30 millioner er i dag offer for slaveri.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vil bekjempe moderne slaveriStortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad har slaverimotstanderen William Wilberforce som forbilde. Han vil bidra til å bekjempe det moderne slaveriet, gjennom sin rolle som stortingsmann i Norge. FOTO: NTB Scanpix

Det sier Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant fra Aust-Agder for Kristelig Folkeparti, til pastor Jan-Aage Torp i magasinprogrammet «IDAG fra hovedstaden».

Ropstad har sittet i åtte år på Stortinget og er medlem av Justiskomiteen.

– Drives av det kristne menneskesynet

Ropstad som kommer fra en solid politikerfamilie ble valgt inn i kommunalpolitikken som 18-åring. Han sier følgende om hva som driver ham.

– Det som driver meg er det kristne menneskesynet. Jeg har jo møtt mange mennesker. Og jeg har ofte referert til et møte jeg hadde som 17-18-åring i Uganda: Det var en gutt som var like gammel som meg. Elton John het han, og i tillegg eller annet afrikansk navn. Vi snakket sammen og jeg snakket om mine muligheter, og hva jeg skulle velge av utdannelse. Og han sa at han drømte om å bli advokat eller lege. Det støttet jeg jo veldig, utdannelse er kjempeviktig. Og så kom det fram at han ikke hadde noen skolegang til nå. Han var 17-18 år, hadde en drøm, men jeg visste jo at drømmen kom han sannsynligvis ikke til å oppnå. Og det å stå der som en 17-18-åring fra ei lita bygd på Sørlandet og oppdage virkeligheten og hvor fantastisk godt jeg har det, og hvor forferdelig så mange andre har det og hvor få muligheter de har, det gjorde noe med meg, sier Kjell Ingolf med engasjement og legger til:

– Tanken om at alle mennesker har den samme verdi, og bør ha samme muligheter, slo virkelig inn over meg. Så jeg pleier, når jeg er demotivert eller kjenner at det er tungt i politikken, å tenke tilbake på at jeg sa til meg selv: Han skal jeg hjelpe, de skal jeg hjelpe, og la det bli mitt engasjement. Det gjelder i alle typer spørsmål og det gjelder ikke minst fattigdomsbekjempelsem, sier han til Torp.

Går til kamp mot menneskehandel

På et møte i Civita for et par år siden snakket Ropstad om «human trafficking» eller menneskehandel.

I samtalen med Torp sammenligner Ropstad sitt Civita-innlegg med talene til William Wilberforce, som var en reformator i forhold til slavehandelen.

Ropstad har markert seg i denne saken, og møtt noen av ofrene. Torp spør om hvordan disse ofrene har det.

– Det er vanskelig for meg, som ikke har opplevd det i det hele tatt, å si noe om hvordan det må være. Men det faktum at det er millioner av mennesker som er utsatt for slaveri er groteskt, enten det er sexhandel eller det er arbeidskriminalitet. Jenter som blir solgt kveld etter kveld, blir utnyttet på det groveste. Et menneskeliv er knapt verdt noe. Og det er kyniske bakmenn som utnytter og tjener store penger på det.

– William Wilberforce er mitt store forbilde. Han ble valgt inn i det britiske parlamentet for over 200 år siden, da han var i begynnelsen av 20-årene. Det var jo en perfekt alder, og noe av det samme fikk jeg lov til å oppleve. Og han ble jo kristen, og det var det kristne menneskesynet som inspirerte han. Han var usikker på om han som kristen kunne fortsette i politikken, men fant ut at han kunne være en kristen i politikken. Han fremmet det menneskesynet jeg også har, til å stå opp for de som ble solgt som slaver. Og i dag så er det tre ganger så mange slaver, som det var på William Wilberforce sin tid. Ca. ti millioner slaver ble frakta over Atlanteren, men ca. 30 millioner er i dag offer for slaveri. Så det å bekjempe dette, internasjonalt, er kjempeviktig. Vi har kjempet for at Norge skal gjøre mer, og har fremmet mange forslag for det i Stortinget. Resultatet er at politiet får egne etterforskningsteam, som vi har sett i de store byene. De frivillige organisasjonene får mer støtte til denne viktige kampen. Organisasjonene A21, Hope for Justice og mange andre som gjør et viktig arbeid. De følger opp ofrene, hjelper dem med en plass å bo, forhåpentligvis litt psykisk og annet type helsehjelp, opplæring, utdannelse og forhåpentligvis arbeid, så de kan starte et nytt liv.

– Vi er langt unna å nå målet vi skal, men vi prøver i hvert fall å løfte dette fram i Stortinget, sier stortingsrepresentanten, som trolig blir valgt til nestleder på KrFs landsmøte i vår.

Personforfølgelse

I intervjuet snakker de to også om straffelovens paragraf 266a, som skal beskytte mot personforfølgelse. Torp har selv vært involvert i en slik sak, der retten dømte en mann for å ha sjikanert ham på nettet. Denne loven ble endret av Stortinget. Ropstad sitter i Justiskomiteen. Han forklarer endringen slik:

– Straffelovens paragrafer gav ikke tilstrekkelig til vern. Spesielt mange kvinne blir utsatt for det en må kalle psykisk terror. De blir utsatt for seksuell trakassering eller det er barn som opplever at familien blir trakassert på det groveste. Og så oppdager man at straffeloven egentlig ikke var presis nok, sånn at den type personforfølgelse eller «stalking», som det ofte også blir kalt, er for svak. Det er full enighet i justiskomiteen om at her må det en lovendring til og da satte en inn en paragraf 266a, slik at en nå klarere kan dømme folk og sikre at færre blir forfulgt, og at vi kan ta dem som forfølger. Det er jo vanskelig å anslå hvor mange det gjelder, avslutter stortingsrepresentanten fra Aust-Agder, Kjell Ingolf Ropstad.

Powered by Cornerstone