Spesialintervju/Drahjelp fra Norge for å flytte ambassaden til Jerusalem?

Drahjelp fra Norge for å flytte ambassaden til Jerusalem?

Lederartikkel i Norge Idag, 10. februar 2017
Finn Jarle Sæle
10. Februar 2017
Drahjelp fra Norge for å flytte ambassaden til Jerusalem?

Norge Idags tv-magasin, «IDAG fra hovedstaden», presenterer denne uken et intervju med lederen av Israels Venner på 6tortinget, Hans Fredrik Grøvan.

Han gir klare signaler om støtte til å flytte vår ambassade i Israel til Jerusalem.

Med Donald Trump har Norges fremste allierte fått en president som er klok og sterk nok til å gjennomføre flyttingen av sin ambassade. USAs nye Israelambassadør, David Friedman, sa i sin første uttalelse etter utnevnelsen at han skulle ha sitt kontor i Jerusalem.

Men i Norge har signalene i storting og regjering vært svake og symbolske. Etter at Jan Simonsen og Anita Apelthun Sæle, med sterk støtte fra Carl I..Hagen, gikk i bresjen for denne saken midt på 90-tallet, har ingen ting konkret skjedd. Det var ikke politisk akseptabelt, het det.

Men om USA flytter sin ambassade, er Norge plutselig helt ute av takt med både Israel og USA, ved ikke å gjøre det samme.

Powered by Cornerstone