Spesialintervju/Hege Storhaug om islamistisk ekspansjon i Norge og Europa: - Vår fremtid avgjøres i løpet av 2 år!

Hege Storhaug om islamistisk ekspansjon i Norge og Europa: - Vår fremtid avgjøres i løpet av 2 år!

Jan-Aage Torp har møtt forfatteren av boken «Islam, Den 11. landeplage»
Jan-Aage Torp
29. August 2017
Hege Storhaug forteller om sterk vekst i den muslimske befolkning i Europa, og salafismen vokser blant de unge. Journalisten og forskeren arbeider som informasjonsleder for Human Rights Service i Oslo. 
Hun er forfatter av boken «Islam: Den 11. landeplage», som har solgt på norsk i 49.000 eksemplarer.
 
Hege Storhaug om islamistisk ekspansjon i Norge og Europa: - Vår fremtid avgjøres i løpet av 2 år! TV-magasinet «IDAG fra hovedstaden» møtte nylig Hege Storhaug til samtale på kafe i Oslo.
 
- Hvordan ble du engasjert i denne kampen vedrørende islam og islamismen?
 
- Jeg ble engasjert i 1992 da jeg oppdaget overgrep mot barn og kvinner, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og slike grusomheter. Men på 2000-tallet ble jeg vekket opp av at vi kan komme til å miste det frie, åpne demokratiet. Ikke minst drapet på Theo van Gogh i Amsterdam i 2004 som fikk strupen skåret over på grunn av at han hadde kritisert islamsk kvinne-undertrykking. 
 
- Hva slags forhold har du til individer, medmennesker, som regner seg som muslimer?
 
- Nå er det sånn at jeg har vel så mange muslimske venner som ikke-muslimske, og de som står meg nærmest er pakistanere bosatt i Pakistan. De står meg like nærme som min egen familie. Det er sunni-muslimer. Jeg er opptatt av enkeltindivider, og jeg er opptatt av ideologi. Det er ingen problem ved å være muslim hvis du kun har et spirituelt forhold til en antatt guddom. Det er ikke et problem for oss i et sekulært samfunn. Problemet er når islam tas bokstavelig, tas på alvor, tas som en lov-religion. Det er det som skaper problemer i det norske samfunnet og i Europa. Det er den delen av islam som har fått makt i sunni- og sjia-moskeer og bevegelser i Europa. Det vokser år for år. Det er vår tids nye totalitære ideologi. Vi har bekjempet fascismen, vi har bekjempet kommunismen. Nazismen har vi og bekjempet. Nå er det islamismen som vil legge seg som et teppe over hele samfunnet og styre det på alle nivåer. Det er den kampen vi står overfor nå. Men dessverre, ennå tar ikke politikerne dette på alvor. Ikke før mediene sier «Hopp!» til politikerne, vil de «hoppe». Først da vil vi få politisk handling. 
 
- Kritikere av deg vil si at du maler fanden på veggen, at du overdriver. Hva sier du til det?
 
- Hvis jeg skal kritiseres for noe, så skal jeg kritiseres for at jeg faktisk har underdrevet situasjonen. Heller ikke jeg forsto alvoret så tidlig som jeg burde ha gjort. Jeg er lei meg for at Human Rights Service og jeg har bommet på det. Vi står nå i en situasjon som minner veldig om 1930-tallet hvor de som har makt fremdeles benekter det verdimessige uhyre og mørke som vokser frem i Europa. Vi bruker så my energi hver dag på dette som vi ser, og vi dokumenterer hva som skjer - og så benektes det. Eller det tøyses bort. 
 
- Hva slags erfaring har du med forfølgelse av kristne i muslimske land?
 
- Jeg har kontakt med kristne i Pakistan. Veldig typisk: De er tjenere og aller lavest på rangstigen. Men som journalist i Pakistan har mitt fokus vært på forfølgelsen av ahmadiyya-muslimene. Det er jo et helt eget lovverk der imot ahmadiyya. De har ikke en gang lov til å kalle til bønn! Så jeg vil påstå at ahmadiyyaene har det vel så ille som de kristne. Hvis du er ahmadiyya, og du later som at du er muslim, så kan du i ytterste konsekvens utfra lovverket dømmes til døden for blasfemi. Den type lovverk har ikke kristne imot seg. 
 
- Hvordan skal man skille mellom «islamisme» og «islam»?
 
- Her er det ikke et helt presist skille. Jeg ønsker ikke å dømme en hel trosretning. Det tror jeg at veldig få mennesker ønsker å gjøre. Alle forstår at det er veldig mange hyggelige personer, og som er 100 prosent på vår side, på demokratiets side. Og som er like redd for sharia-lover og totalitær ideologi som vi er. 
 
- Jeg har delt islam i to: Muhammed skal ha fått åpenbaringer i 610 i Mekka. Så misjonerte han for den nye religionen sin i 12 år. Han var en mislykket forkynner - det forteller historien. Så ble han upopulær, og han måtte forlate Mekka og dra til Medina i 622. Da ble han en militær og politisk leder. Det er da denne islamske ideologi ble etablert. Og det er den islam fra 622 til hans død i 632 som verden har slitt med i 1400 år. Det er ikke den islam fra Mekka-tiden som kun var et spirituelt forhold til en guddom. Jeg har laget dette skillet, og jeg er klar over at det er glidende overganger her. Men jeg syns det skillet er veldig nyttig, og jeg har støtte internasjonalt blant forskere, og i Norge, for at dette skillet gir mening.
 
- Den islamske ekspansjon har jo kommet i etpar bølger tidligere, men mener du at vi opplever en tredje bølge til Europa nå?
 
- Jeg tar tøffe meldinger på alvor, og meldingene kommer nettopp fra totalitært hold som sier at vi er inne i en tredje bølge. Så ja, jeg mener at vi er i en tredje islamsk ekspansjon i Europa idag. Den første var over Gibraltar i 711, og de satte seg fast til 1400-tallet. Så kom andre bølge over Balkan som ble stoppeti 1683. Nå er det en bølge fra de ekstreme kreftene: *Salafistene og det totalitære muslimske brorskapet, ikke minst. Så har vi en mindre gruppe - en tredje - som oppmuntrer til vold - det er jihadistene. Man kan kalle dem «IS-soldatene». Og så vet jeg at veldig mange av mine kritikere vil latterliggjøre det standpunktet. Da må jeg bare si: Hør på hva de sier selv! De står på gatehjørnene i London og Birmingham og forteller selv. Jeg vil også anbefale å gå på Grønland i Oslo der disse tingene forkynnes på gatehjørnene. 
 
(*Store Norske LeksikonSalafisme viser til en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekster Koranen og hadith og ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.)
 
- Hvor får de norske islamistiske grupper sin påvirkning fra?
 
- Saudi-Arabia har jo hatt en enorm innflytelse i Vesten gjennom wahabismen, som er det samme som salafismen. Saudi-Arabia har lenker, for eksempel til moskeen Ainor i Tromsø, og til store moskeer i Oslo og Islam Net, som er veldig åpne på hva slags Norge de ønsker seg i fremtiden. Så har vi de som er mye vanskeligere, nemlig «De tålmodige», Brorskapet, som har sitt utspring i Egypt. De er mye smartere. De skjuler hvem de er, og er mye mer tålmodige, men de har det samme målet. De skal bygge kalifatet på restene av et Europa som går nedover, som ødelegges. Og så har vi disse jihadistene - Profetens Umma-folk - som er villig til å bruke vold. De har også sin inspirasjon fra salafismen, den islamske staten. De mest utfordrende kreftene er de som minner om Brorskapet, eller er Brorskapet, fordi vi vet ikke hvem de er. Politikere er i dialog med dem. Jeg kan nevne en moske her i Oslo, Rabita-moskeen fra Det Islamske Forbundet: For et par år siden satte Emiratene Rabita-moskeen opp på sin terror-liste, fordi de anser Brorskapet som en terrorist-organisasjon. Når jeg har pekt på dette, og har dokumentert at lederen for denne moskeen, Basim Ghozlan, er en brorskapsmann, så er det ikke interessant for mediene. De står for en islamistisk ideologi, men de legger et slør over sin ideologi. Tenk om Hitler hadde lagt nazimen under et sånt slør, hadde Churchill & Co tort å gjøre noe med det da?
 
- I vår hovedstad er de samme islamske grupper som i hele Europa, nemlig salafismen og Brorskapet, og særlig salafismen blant de unge som står sterkt. Foreldre-generasjonen har typisk hatt tilhørighet til en moské gjennom nasjonalitet, f. eks. en pakistansk moské med tradisjoner og ritualer som knyttes til hjemlandet. Men de unge vil ikke gå i den type moské ved siden av bestemor, men går i de klassiske salafistiske, multi-etniske moskeene. Som er totalitære, og ikke har nasjonal tilhørighet. Som har øre til kalifat-tankegangen. Det er dette som skjer i hele Europa. 
 
- Hva er Islamsk Råd preget av?
 
- Kan vi ikke summere det veldig kort og si at de er preget av sharia, smiler Hege Storhaug. - Jeg tror ikke vi skal forvente på noen måte at Islamsk Råd på noen måte vil ta avstand fra islamsk lovverk. De har vært flinke til å spille et spill. 
 
- Bare at de klarte å komme seg unna debatten fra 2007 der de ikke tok avstand fra drap på homofile i Iran. Ethvert oppegående, normalt menneske ville på autopilot ta avstand fra det! De måtte sende forespørsel til det europeiske Rådet for Fatwa og Forskning, som ledes av Yusuf al-Qaradawi, verdens fremste islamistiske sunni-ideolog som blant annet støtter selvmordsbombere mot Israel. Det burde diskvalifisert Islamsk Råd fra noen sinne å bli tatt på alvor.
 
- Det er utrolig at Shoaib Sultan var generalsekretær (2007-2010) i Islamsk Råd mens dette pågikk, og det vitner om hvor lettvint vi behandler våre egne demokratiske verdier som likestilling, likeverd, ytringsfrihet, religiøs frihet - ikke minst retten til å konvertere, og retten til å falle fra. Deres islamske ideologi er et angrep på alle disse verdier, sier Hege Storhaug som forteller at det er en dobling hvert tiende år av den muslimske befolkning i Oslo. - Demografien taler i muslimsk favør, fastslår Hege Storhaug.
 
- Shoaib Sultan var jo Miljøpartiet De Grønnes ordførerkandidat i Oslo i 2015, og var på nippet til å bli varaordfører i Byrådet med Arbeiderpartiet og SV. Nå står han på 7. plass på MDGs stortingsvalgliste i Oslo. Hva forteller det?
 
- Det er utrolig at MDG tar så lettvint på våre demokratiske verdier at Shoaib Sultan kunne gå fra å være generalsekretær i Islamsk Råd til å bli ordførerkandidat for MDG i Oslo! sier Hege Storhaug.
 
- Når nordmenn konverterer til islam, er det inn i spirituelle sammenhenger, eller er det til islamismen?
 
- Min erfaring gjennom årene er at konvertitter ofte kan være de mest fundamentalistiske. De kjøper hele pakka, og har ikke noen nasjonal bakgrunn heller. Det blir den rene salafistiske pakken. Vi har også statistikker i Europa som viser at det er en forholdsvis høy andel av konvertitter som verver seg til Den islamske stat. Vi har eksempler på dette fra Norge også. Men vi savner mer forskning. Det pågår en enormt sterkt islamsk misjonering - «dawa». Jeg er bekymret for ungdommene våre som møter denne sterkt misjonerende religionen. 
 
- Ved stortingsvalget om noen dager: Er det bra med tanke på islamisering i Oslo at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet gjør et godt valg?
 
- Når det gjelder islamsk fremmarsj er det ingen partier utenom Frp som har prøvd å sette det på dagsorden. Men Frp i regjering har bleknet på grunn av at Høyre er større og vil ikke ta i problemet. Så har vi én politiker, Sylvi Listhag, som gjorde det hun gjorde da hun konfronterte den islamske ekstremisten Tahir ul Qadri. Jeg tror ikke det gjør noen stor forskjell om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som sitter i regjeringsposisjon. Den store forskjell ville vi ha fått hvis Frp var størst i regjeringen og ikke kunne stoppes i å gripe fatt i de verdimessige problemer med islam.
 
- Og det sier en som gjennom årenes løp trolig har stemt på SV.... Det er interessant hva du sier nå....
 
- Det er godt kjent at jeg kommer fra SV-segmentet. Alle vet at Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde har vært brannfakler og har utgjort en forskjell. Christian er kjempepopulær i folket. Folk har hørt hva han har sagt og har sett at han har rett. Det er en grunn til at Sylvi Listhaug er så populær som hun er. Hun tør der andre er feige.
 
- Jeg har veldig sans for Hadia Tajik, og hvis hun skulle plutselig våkne til og komme med noen solide utspill overfor moské-islam, organisert islam, ville det ha gjort inntrykk herfra og til Bjørheimsbygd!
 
- Vi trenger politikere som er opptatt av virkeligheten, og ikke av det politiske spillet. Folk blir forbannet fordi folk ser at problemene tårner seg opp, og de ser at politikerne er mer opptatt av sin egen posisjon og sitt eget parti enn at naboen får det best mulig. Ihvertfall er min tålmodighet filleristet med tanke på det spillet der! Så neste gang Trine Skei Grande eller Knut Arild Hareide går på talerstolen og sier at «islam er fred!», da blir folk forbannet. Folk ser at Europa har store, store problemer. England, Frankrike, Balkan, Erdogan - det er en så vanskelig tid nå, og så uoversiktlig, så avgjørende. Jeg mener at vår fremtid avgjøres i løpet av 2 år på om vi får en god løsning.
 
- «En god løsning» når du og jeg er uenige er at vi setter oss ned og legger problemene på bordet. Så blir vi enige om løsninger, og så går vi hver til vårt. Dét er vår tradisjon! Det er vår ånd! Vi kan ikke bruke denne tradisjon overfor disse islamistiske kreftene. Det nytter ikke! Jeg tror ikke lenger at det finnes en god løsning overfor disse voksende, islamistiske kreftene. Men det er mange spørsmålstegn: Middelhavet, Erdogan, terror, hva skjer?
 
- Du nevnte Hareide. Hva har du å si til Hans Olav Syversen, 1. kandidat for KrF i Oslo?
 
-  Jeg leste en usedvanlig god, kunnskapsrik kronikk i 2010 i VG om islamismen av Hans Olav Syversen, som sa at ”vi må ha slutt på den snillistiske dialogen som hittil har vært ført. Han sa at vi trenger en ny, reell dialog om islam i Norge der det må være rom for saklig kritikk uten at det avfeies som islamofobi. Jeg husker at jeg var imponert over hvor klartenkt og kunnskapsrik den var. Så min utfordring til Syversen er: Mer av dette! Vi orker ikke mer tåkeprat fra Knut Arild Hareide! Vi trenger ledere som står opp med fakta og kunnskap i front, og som vil det beste for folket. Ikke det beste for eget parti, sier Hege Storhaug i samtale med Jan-Aage Torp.
Hege Storhaug og Jan-Aage Torp i hyggelig og engasjert samtale på Karl Johans gate i Oslo
Powered by Cornerstone